Dziś klasa 1A3 wzięła udział w projekcie "Cafe lustitia" organizowanym przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich
lustitia i XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu prowadzonego przez Pana Michała Laskowskiego (Sędzia Sądu Najwyższego)
na temat "Sędziowie w Konstytucji RP. Wymagania stawiane sędziom dziś i wczoraj"
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.