W dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2023r. w AULI 4LO miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów, upominków i nagród dla laureatów konkursu „Bezpieczny owaDOM” ze szkół podstawowych w Gdańsku, klasy IV-VIII.

Organizatorami konkursu byli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku/4LO i Port Service Sp. z o.o., a koordynatorem - Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB), funkcjonujące w ZSO nr 5/4LO. Konkurs został zrealizowany pod Patronatem Honorowym Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Prace konkursowe można było dostarczyć do ZSO nr 5/4LO od 11 września do 9 października 2023r.

Uczniowie mieli za zadanie stworzyć pracę manulaną, w zależności od kategorii wiekowej:

  • uczniowie klas IV-V – domek dla jeży,
  • uczniowie klas VI-VIII – domek dla owadów.

Zgodnie z harmonogramem konkursu, w dniu 19.10.2023r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

Przewodniczący: Beata Czaja – Dyrektor ZSO nr 5

Członek: Anna Kozłowska-Juszkiewicz - asystentka Zarządu Port Service Sp. z o.o.

Członek: Michał Lamczyk – st. inspektor, Referat Bioróżnorodności, Wydział Środowiska UMG

Członek: Aneta Wasiłek – podinspektor, Referat Bioróżnorodności, Wydział Środowiska UMG

Członek: Diana Frasunkiewicz – gł. specjalista, Referat Polityki Ekologicznej, Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP

Członek: Agata Ziller – gł. specjalista ds. CEB w ZSO nr 5

 

W konkursie „Bezpieczny owaDOM” wzięło udział 86 uczniów ze szkół podstawowych, z czego 54 w kategorii domków dla jeży i 32 w kategorii domków dla owadów.

Komisyjnie przyznano w obu kategoriach trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Łącznie nagrodzono 10 uczniów ze szkół podstawowych w Gdańsku. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Wśród nagród były: tablety, czytniki do e-booków, album o owadach, jeżowe puzzle 3D przekazane przez Port Service Sp. z o.o. oraz upominki przekazane na ten cel przez Urząd Marszałkowski oraz Lasy Państwowe.

 

W kategorii uczniów klas IV-V – domki dla jeży, przyznano:

Miejsce I: Igor Ganczarek – SP 19                 

Miejsce II: Maja Lewandowska – SP 14

Miejsce III: Łukasz Mielewczyk – SP 94

Wyróżnienia:

Julia Kołdysz – SP 7 - za artyzm

Helena Nowińska – SP 42 – za najbardziej ekologiczne wykonanie

 

W kategorii uczniów klas VI-VIII – domki dla owadów, przyznano:

Miejsce I: Paulina Bukowska – SP 42

Miejsce II: Marta Sommer – SP 42

Miejsce III: Antoni Kuraś – SP 7

Wyróżnienia:

Amelia Szostek – SP 48, - za dobre zabezpieczenie i łatwość wymiany materiału

Nelly Flont – SP 94 - za najbardziej ekologiczne wykonanie

 

W dniu 25.10.2023r. w auli ZSO nr 5/4LO odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Bezpieczny owaDOM”. Dyrektor ZSO nr 5 Beata Czaja, Dyrektor Alicja Nadarzyńska z Port Service Sp. z o.o., Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej UMWP Paulina Górska,  Podinspektor Referatu Bioróżnorodności Wydziału Środowiska UMG Aneta Wasiłek oraz Główny specjalista ds. CEB Agata Ziller wręczyły nagrody, upominki oraz dyplomy utalentowanym młodym ludziom.

Dziękujemy firmie Port Service Sp. z o.o. za współorganizację, Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Marszałkowi Województwa Pomorskiego za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem, Wydziałowi Środowiska UMG za wsparcie, a także Lasom Państwowym. Przede wszystkim jednak dziękujemy za tak liczne zainteresowanie konkursem uczniom szkół podstawowych. Cieszymy się, że ekologia i bioróżnorodność są dla Was ważne i nie jest Wam obojętne życie naszych najmniejszych - jeży i owadów.