Zapraszam szczególnie uczniów klas pierwszych do udziału w Gdańskim Konkursie Wszechartystycznym „Hej Ty! Reaguj na HEJTY” – słowo, obraz, dźwięk, film. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na otaczający nas hejt i mowę nienawiści. 

Uczestnicy przygotowują jedną pracę, w dowolnej kategorii, która odzwierciedla tematykę
konkursu.
Kategorie konkursowe:
a. tekst – np. wiersz, opowiadanie, jedna osoba może przesłać jedno opowiadanie do maksymalnie 4 stron,
lub od jednego do trzech wierszy, które mogą stanowić cykl lub tworzyć odrębne
całości. Każdą pracę należy napisać na komputerze, czcionką 12, Times New
Roman


b. obraz – np. prace plastyczne, prace graficzne, uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w dowolnym formacie, technika pracy powinna być płaska z wyłączeniem materiałów sypkich,
łatwopalnych i kasz,


c. dźwięk – np. utwór muzyczny, utwór w formacie mp3 (zapisany jako: NazwaZespołu/ImieNazwiskoUczestnika_TytułPiosenki.mp3) oraz tekst piosenki, jeżeli dotyczy (zapisany jako: NazwaZespołu/ImieNazwiskoUczestnika_tytułpiosenki.pdf lub .doc),


d. film-stworzenie krótkiej, film może trwać maksymalnie 1 minutę i 20 sekund. Krótką formę filmową należy wykonać maksymalnie w grupach 5 osobowych. O kategorii wiekowej grupy decyduje wiek najstarszego uczestnika. Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym) i zapisać go w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video.

Prace należy przesłać w terminie do 26 stycznia do nauczyciela informatyki na adres: krystynapatalon@gmail.com

Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.