Drodzy Czytelnicy, może dacie się namówić na konkurs? 😀 Projektornia GAK zaprasza do udziału w konkursie „Twórczość Stanisława Lema pod lupą". 🔎Uczestnicy zapoznają się we własnym zakresie z wybranym utworem Stanisława Lema. 📚 Wybierają jeden motyw literacki bądź jedną scenę, która ich zainteresowała bądź wywarła największe wrażenie. Zadanie polega na przedstawieniu własnej interpretacji wybranego motywu lub sceny dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, komiks). 🎨🖌✏️✂️ Prace należy dostarczyć do 23 kwietnia (od poniedziałku do piątku od godz.10.00 do 18.00), drogą pocztową (decyduje data wpłynięcia), na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29 a, 80-506 Gdańsk, lub mailowo na adres projektornia@gak.gda.pl
Regulamin i karta zgłoszenia na https://gak.gda.pl/tworczosc-stanislawa-lema-pod-lupa/