Pomorska LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI - Uczniowie 4LO W ramach lekcji Wiedzy o społeczeństwie i projektu,, Pomorskie Lekcje Samorządności’’
17 kwietnia 2023r. uczniowie klas 2B i 3B o profilu Policyjnym - Bezpieczeństwa Publicznego pod opieką nauczycieli p. Sławomira Sieradzkiego, p. Agaty Klimkiewicz i p. Pawła Zalewskiego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Sali Okrągłej budynku. Wizyta poświęcona była kwestii samorządności. Młodzież miała okazję zaznajomić się ze strukturą działania Samorządu Terytorialnego w Polsce, a w szczególności z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Lekcję poprowadziła marszałkini Pani Agnieszka Kapała-Sokalska - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, która nawiązał z młodzieżą dyskusję na temat działalności Pomorskiego Samorządu Terytorialnego oraz wyzwań, jakie obecnie stoją przed władzami Urzędu Marszałkowskiego. Druga część wizyty poświęcona była prezentacji obrazu ,,Niebo Polskie’’ w budynku przedwojennego, jedynego polskiego gimnazjum w Gdańku im. J. Piłsudskiego. To unikatowe w swej wymowie dzieło o patriotycznym wydźwięku ukazało młodzieży niełatwą drogę do wolności Polski na przestrzeni dziejów.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa 

ZSO nr 5 IV LO z OMS Gdańsk