Daniel Mróz, ilustracje z książki Stanisława Lema "Cyberiada", 1972, fot. z archiwum prywatnego 

Również w "Cyberiadzie" nie brakuje innowacyjnych, choć niekiedy dziwacznych pomysłów. Dobrym przykładem jest "inteligentny pył", czyli chmura maleńkich dronów komputerów, nie większych od ziarenka piasku, które stanowią ogromny system komputerowy służący do wykonywania obliczeń równoległych. Koncepcja inteligentnego pyłu zdaje się przypominać najnowsze osiągnięcia nanotechnologii. (Czym jest nanotechnologia? Jest to ogólna nazwa całego procesu różnorodnych technik, których celem jest wytworzenie struktur manometrycznych, czyli bazujących na poziomie cząsteczek  i pojedynczych atomów.)