Przymiarki umundurowania dla uczniów klas pierwszych odbędą się 31.08.2020 w/g następującego harmonogramu
godzina 9.00 -  sala 11- uczniowie klasy policyjnej bezpieczeństwa publicznego
godzina 10.00 -  sala 11- uczniowie klasy straży granicznej
godzina 10.30 -  sala 11- uczniowie klasy policyjno-celnej
godzina 11.00 -  sala 11- uczniowie klasy ratownictwa medycznego
godzina 11.30 - sala 113- uczniowie klasy wojskowej