Warsztaty w CEB – unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych

4LO/CEB wspólnie z firmą Port Service wypracowuje dobre ekologiczne nawyki u młodego pokolenia.

W dniu wczorajszym, tj. 13.04.2023r., rozpoczęliśmy cykl prelekcji/warsztatów dot. ochrony środowiska. W zajęciach pn. „Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych” wzięły udział dwie klasy 1A i 1C. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor ZSO nr 5 Beata Czaja witając wszystkich zgromadzonych i wprowadzając w tematykę prelekcji, następnie pracownicy firmy Port Service: Dyrektor ds. Ochrony Środowiska Alicję Nadarzyńską, dr inż. Joannę Gudebską, Annę Lewandowską oraz Annę Kozłowską-Juszkiewicz w sposób kompleksowy przedstawili zagadnienia.

Podczas warsztatów młodzież dowiedziała się w jaki sposób firmy zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów gromadzą oraz utylizują materiały zakaźne, niebezpieczne i inne. Uczniowie poznali nowoczesne rozwiązania technologiczne, unikalną ofertę i wysoki standard usług, które mają na celu dbać o szeroko rozumianą ochronę środowiska. Spółka Port Service jest odpowiedzialna za utylizację odpadów przede wszystkim w woj. pomorskim.

Mamy wielką nadzieję, że dzięki warsztatom zaszczepimy w młodzieży odpowiedzialne podejście do segregacji odpadów. Zostańmy ekomistrzami!

Zespół Centrum Edukacji Bezpieczeństwa