Mimo że najsłynniejsze dzieło malarskie z Gdańska jest obecnie niedostępne dla zwiedzających, to można je spotkać w gdańskich szkołach ponadpodstawowych. Każda szkoła ma przywilej zaprosić Memlinga na swoją lekcję. Spotkanie rozpoczyna się od projekcji filmu pt:”Filmowe spotkanie z Sądem Ostatecznym Hansa Memlinga”. Po projekcji uczniowie uczestniczą w interaktywnych, nowoczesnych warsztatach z wykorzystaniem TIK.