Z inicjatywy Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) ZSO nr 5 (4LO) w Gdańsku ubiega się o tytuł Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego, dlatego też w naszej szkole powołano Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która będzie stawiać czoło nowym wyzwaniom w celu realizacji założeń projektu. Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

Nauczyciele i uczniowie z naszej szkoły będą inspirować społeczność szkolną do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach tj. lekcja z ekonomią, spotkanie z ekspertem oraz udział w debacie szkolnej z myślą przewodnią I edycji GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH.  

W dniu 8 kwietnia 2021r. odbyła się pierwsza lekcja z ekonomią nt. Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich. Udział w spotkaniu wzięło 73 uczestników z naszej placówki. (klasy 2).

Musimy pamiętać, że finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości. Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat.