Edukacja finansowa jest potrzebna! Pieniądze otaczają nas wszędzie i to każdego dnia.

W dniach od 1 marca do 15 marca 2022r. na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciele tych przedmiotów w ramach realizacji zadań z II edycji programu NBP „BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH”, przeprowadzili lekcje z ekonomią.

Uczniowie klas 1, 2 i 3 naszego liceum aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

124 uczniów uczestniczyło w lekcjach z ekonomią.

W czasie zajęć zostały poruszone następujące zagadnienia:

1. Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.

3. Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?

4. Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty i instrumenty finansowe.

5. Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?

6. Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?

7. Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

Edukacja finansowa to nie tylko rozpoznawanie monet i banknotów. Oszczędzanie, wydawanie czy inwestowanie wymagają wiedzy o naturze pieniądza i licznych kompetencji miękkich.

Zapraszamy również do zapoznania się z programem Złotych Szkół NBP - https://youtu.be/9c_3xrd7Qh0