Centrum Edukacji Bezpieczeństw informuje, że w dniu 24.02.2021r., odbyła się konferencja prasowa dotycząca zmian, jakie mają nastąpić w ruchu drogowym na głównej arterii Gdańska. W spotkaniu uczestniczyła: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, radni Beata Dunajewska i Cezary Śpiewak-Dowbór oraz miejski inżynier ruchu Agata Lewandowska.

Na konferencji poinformowano, iż w sobotę, tj. 13.03.2021r. nastąpią zmiany w ruchu drogowym na Al. Grunwaldzkiej i Al. Zwycięstwa w Gdańsku. Dotychczasowe ograniczenie prędkości do 70 km/h zostanie zniesione i obowiązywać będzie prędkość do 50 km/h. We wspomnianą sobotę nastąpi demontaż oznakowania z ograniczeniem do 70 km/h. W pierwszej kolejności znaki zostaną zasłonięte, następnie w ciągu dnia całe znaki będą usuwane.

Od drugiej soboty marca będzie można poruszać się Al. Grunwaldzką i Al. Zwycięstwa w Gdańsku w sposób płynny i bezpieczny z prędkością do 50 km/h.  

Fot. Zrzut ekranu z konferencji prasowej.