W dn. 24 marca 2022r. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odwiedziło Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7. Obejrzeliśmy Ognik i rozmawialiśmy nt. dalszej współpracy.