8 grudnia 2021 roku nasza szkoła podpisała porozumienie z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Gdańsku na rzecz działań, jakie prowadzi Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w ZSO5.

Cieszymy się, że dzieci i młodzież, która będzie uczestniczyła w zajęciach w CEB będzie się rozwijać m.in. w zakresie ruchu drogowego, ratownictwa drogowego, czy upowszechniania i uświadamiania społeczeństwa o obowiązku i potrzebie udzielania pierwszej pomocy.