W dniu 13 października 2020r. na lekcji z podstaw przedsiębiorczości, klasa 2B4 pod opieką p. Bartłomieja Potulskiego uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) w ramach bezpieczeństwa ekonomicznego.

Dzięki współpracy CEB z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Gdańsku zorganizowana została prelekcja, której tematem przewodnim była: Rola i zadania Banku Centralnego w sektorze bankowym.

Zgodnie z procedurą, jaka obowiązuje szkoły i placówki oświatowe w zakresie bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, zajęcia obyły się w formie on-line.

Wykład wygłosił sam Dyrektor NBP O/O w Gdańsku, Pan Wiktor Kamiński.

W trakcie spotkania poruszył następujące zagadnienia:

· pozycja Banku Centralnego w systemie bankowym – jego rola i zadania,

· działania NBP podjęte w okresie epidemii – skutki i konsekwencje,

· rodzaje instytucji finansowych funkcjonujących w przestrzeni publicznej – różnice i podobieństwa m.in.: Bank Centralny, banki komercyjne, handlowe spółki finansowe,

· Pętla zadłużenia.

Placówka NBP przygotowała upominki dla uczestników zajęć, a specjalnie wyróżniona została najbardziej aktywna uczennica – Zuzanna, która otrzymała książkę S. Blank, B. Darf pt.: „PODRĘCZNIK STARTUPU. Budowanie wielkiej firmy krok po kroku”.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi oraz uczniom za zaangażowanie w nową formę zajęć, licząc na dalszą współpracę.