Gdańsk, 08.09.2020

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa przeprowadziło rozmowę z ratownikiem medycznym p. Rafałem Szczepańskim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w dobie koronawirusa przestrzeganych w szkole

 

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa: Jakie powinno być nasze postępowanie, żeby jak najlepiej chronić się przed koronawirusem przebywając w szkole?

Rafał Szczepański: Ochrona przed koronawirusem w szkole powinna polegać na stosowaniu się  do ogólnie przyjętych zasad. Podstawą jest zachowanie dystansu społecznego, unikanie zbiorowisk na korytarzach, holach oraz ograniczenie przebywania większej ilości osób w małych pomieszczeniach, takich jak np. szatnie. W sytuacji, gdy znajdujemy się w miejscach gdzie dystans społeczny nie może być zachowany, np.: w trakcie przerwy między lekcjami, na korytarzu powinniśmy nosić maseczkę lub przyłbicę w celu zasłonięcia ust i nosa. Należy również unikać, o ile to możliwe, korzystania przez różne osoby z tych samych przedmiotów, takich jak np. długopisy, zeszyty, książki. Dodatkowo należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny, takich jak mycie, dezynfekcja rąk oraz minimalizowanie dotykania twarzy rękoma.

CEB: Jak należałoby postąpić w przypadku, gdy zaobserwujemy u kogoś w szkole niepokojące objawy chorobowe?

R.S. : W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów należy jak najszybciej poinformować o tym nauczyciela/sekretariat, który wdroży dalsze postępowanie mające na celu pomoc choremu oraz ochronę innych osób przed zakażeniem.

CEB: Podsumowując - takich 5 podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których powinniśmy pamiętać w dobie koronawirusa?

R.S. : Na wstępie, przede wszystkim należy stosować się do zaleceń Dyrektora ZSO5 oraz:

- utrzymywać dystans społeczny minimum 1,5 metra,

- ograniczać przebywanie w dużych skupiskach ludzkich,

- zasłaniać usta i nos w skupiskach ludzkich,

 - zasłaniać usta podczas kaszlu i kichania,

- często myć i dezynfekować ręce, a także przedmioty (np. telefony) codziennego użytku
w szczególności, gdy używane są przez inne osoby.