W dniu 6 czerwca 2022r. z inicjatywy Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku odbyły się warsztaty „Psychologiczno-prawne aspekty przemocy ekonomicznej”. Spotkanie dla klas 1C i 2B poprowadziła radca prawny Barbara Sikorska.

Na spotkaniu omówiono m.in.:

- podstawę prawną przeciwdziałania przemocy,

- rodzaje przemocy,

- formy i skutki przemocy,

- środki izolacyjne,

- środki karne,

- procedurę niebieskiej karty,

- prawa pokrzywdzonego.

Uczniowie w części praktycznej sami tworzyli Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na podstawie konkretnego przypadku.

To były bardzo udane warsztaty. Dzięki nim młodzież poznała możliwości przeciwdziałania przemocy ekonomicznej. Kolejnym planowanym etapem będzie spotkanie na „Sali sądowej” i wcielenie się w role: sędziego, powoda, pozwanego i świadka.