Centrum Edukacji Bezpieczeństwa informuje, że z początkiem 2021 roku miasto Gdańsk rozszerzyło usługi w zakresie odbioru odpadów elektronicznych i elektrycznych.

Elektrośmieci nie należy wyrzucać nigdy do pojemników na odpady mieszane ani wystawiać przy altanie śmietnikowej!

Małe elektrośmieci - małe elektroodpady (do 50 cm) należy wrzucać do nowych, czerwonych pojemników, które już pojawiły się w przestrzeni naszego miasta.

Duże elektroodpady, odbierają bezpłatnie Gdańskie Usługi Komunalne – tel. 58 722 01 00.

Ważne: (sprzęt musi spełniać jeden z 2 kryteriów: waga 20 kg lub jeden z wymiarów min. 60 cm i musi być kompletny).

Aktualne informacje o zasadach segregacji i terminach wywozu odpadów znajdują się na stronie : www.czystemiasto.gdansk.pl

Fotografia autorstwa G. Mehringa.