W dniu 19.11.2020r. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa zorganizowało dla klasy 2B4 udział w webinarium pt. „Mądre inwestowanie” w ramach ogólnopolskiego projektu BAKCYL.

Projekt BAKCYL oparty jest na wspólnym działaniu sektora finansowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, gospodarki elektronicznej oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży. Jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy Programu Bankowcy dla Edukacji. Projekt uzyskał patronat honorowy m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty i jest realizowany i rozwijany od 2013 roku.


Główne zagadnienia omówione podczas Webinarium „Mądre inwestowanie”, to:

 1. Relacja ryzyko/dochód.
  2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania.
  3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko:
     a. lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie),
     b. obligacje,
     c. akcje,
     d. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
  4. Inwestowanie na giełdzie.

 

Mamy nadzieję, że przekazana na wydarzeniu wiedza przyczyni się do mądrego inwestowania przez młodzież w przyszłości. Będziemy zadowoleni, jeśli dzięki takiemu spotkaniu staną się czujni podczas podejmowania decyzji związanej z wydatkowaniem własnego budżetu.