16.11.2020

W dn. 12.11.2020r. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa zorganizowało szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkoły. W dobie pandemii COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, szkolenie odbyło się w formie on-line, poprzez aplikację Teams. Większość uczestników brała udział w szkoleniu przebywając u siebie w domu, a część - zgromadzona w auli szkoły zachowując dystans społeczny.


Szkolenie zostało przeprowadzone przez p. Dariusza Mścisza ze Stowarzyszenia Grupy Ratowniczej ALFA.

Tematy poruszone na spotkaniu:

• Wypadek ucznia w szkole - procedura postępowania,
• Zatrzymanie krążenia u osoby dorosłej,
• Zastosowanie urządzenia AED,
• Postępowanie w przypadku utraty przytomności,
• Postępowanie w przypadku krwawień i krwotoków,
• Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,
• Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole - problematyka zagadnień,
• Panel dyskusyjny.

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo interesujący sposób, łącząc teorię z przykładami z życia wziętymi. Dzięki temu słuchacze z większym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Jesteśmy przekonani, że wyniesiona wiedza będzie nie tylko użyteczna w sytuacjach zagrażających życiu, ale przyczyni się do jego ratowania.