W II edycji tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyły 202 szkoły, które otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania, a wśród nich znaleźliśmy się my – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Gdańsku. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.

Z listą laureatów tytułu Złotej Szkoły NBP można zapoznać się na stronie internetowej - https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/zloteszkoly/Lista_zlotych_szkol_II_edycja.html

Dla przypomnienia - Centrum Edukacji Bezpieczeństwa/ZSO5 po raz drugi ubiegało się o tytuł Złotej Szkoły NBP, w tej edycji pod hasłem: „Bezpieczni w finansach osobistych”.

Szkoła zrealizowała trzy zadania: lekcje z ekonomią, szkolną debatę oraz warsztat uczniowski. Do tego celu powołana została Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, składająca się z 10 uczniów z klas 1B i 3B4, pod opieką nauczycieli wos-u i podstaw przedsiębiorczości.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

W czasie zajęć przeprowadzonych w ramach projektu zostały poruszone następujące zagadnienia:

1. Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.

3. Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?

4. Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty i instrumenty finansowe.

5. Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?

6. Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?

7. Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

Edukacja finansowa jest potrzebna. Pieniądze otaczają nas wszędzie i to każdego dnia. Istotne jest, byśmy zbierali doświadczenia w tej dziedzinie już za młodu, by w dorosłym życiu rozsądnie rozporządzać własnymi finansami.

Dziękujemy całej Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej - należą WAM się wielkie gratulacje!