W dniach od 8 kwietnia do 22 kwietnia w 4 LO zrealizowana cykl zajęć w ramach realizacji projektu Złote szkoły NBP. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 1 i 2.

Uczenie się to proces aktywny. Nauka następuje nie tylko w rezultacie słuchania wykładu, ale przede wszystkim poprzez próbowanie i wykonywanie czynności. Działanie aktywizuje więcej procesów poznawczych, co przekłada się na lepsze rezultaty ucznia. Nie należy oczekiwać od uczestników, że nauczą się jedynie przez słuchanie. W trakcie lekcji z ekonomią w ramach projektu Złote szkoły NBP uczniowie poproszeni zostali o wykonanie przykładowych budżetów domowych, UWZGLĘDNIAJĄC wszystkie aspekty, tj. planowanie, wydatkowanie, oszczędzanie oraz lokowanie zaoszczędzonych środków.