Nasze starania zostały docenione – otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły NBP, co napawa nas wielką dumą!

Dla przypomnienia - z inicjatywy Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) ZSO nr 5 (4LO z OMS) w Gdańsku ubiegaliśmy się o tytuł Złotej Szkoły Narodowego Banku Polskiego. Szkoły przygotowywały i realizowały trzy zadania programu – spotkanie z ekspertem, lekcje z ekonomią oraz szkolną debatę. Powołaliśmy w naszej szkole Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która dzielnie realizowała założenia projektu.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

Do pierwszej edycji programu pod hasłem „Giganci finansów osobistych” startowały 394 szkoły z całej Polski. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złotej Szkoły NBP został przyznany 284 szkołom, wśród nich znaleźliśmy się my – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Gdańsku.

Komisja NBP oceniając zadania przyznawała punkty za: pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne, dopasowanie zadań do wieku i percepcji odbiorców, jakość i atrakcyjność realizacji, przydatność w praktyce, zasięg i poziom zaangażowania odbiorców.

Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to:

- Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi;

- Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel;

- Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania;

- Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników;

- Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą;

- Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich;

- Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymały szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane zadania. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.

Lista laureatów tytułu Złotej Szkoły NBP znajduje się na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/zloteszkoly/tytul_zlota_szkola.html

Dziękujemy całej Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Bez Was nie dalibyśmy rady.