W ramach współpracy Centrum Edukacji Bezpieczeństwa z Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych braliśmy czynny udział w Tygodniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego (TBE) w Gdańsku w dniach 10-16 czerwca 2019r.
Wśród partnerów wydarzenia oprócz CEB zaangażowani byli: Wydział Rozwoju Społecznego UMG, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR), Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Gdańskie Nieruchomości, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku (NBP O/O Gdańsk), Gdańskie Centrum Świadczeń (GCŚ), Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Izba Notarialna w Gdańsku.

  • 10.06.2019 – CEB miało swoje stoisko pod dawnym kinem Krewetka w Gdańsku
  • 11.06.2019 – w CEB zorganizowano 2 spotkania z młodzieżą licealną: „Zakupy i co dalej?” – spotkanie z p. Aleksandrą Mosiołek, przedstawicielem Miejskiego Rzecznika Konsumentów dot. sposobów zawierania umów z konsumentami i związane z tym zagrożenia oraz nieuczciwe praktyki rynkowe,
    „Umowy – OCB?” – spotkanie z adwokat Maliną Boduch z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku dot. praw jako konsument przy reklamacjach.
  • 12.06.2019 – w CEB zorganizowano spotkanie z p. Joanną Świerczyńską, przedstawicielką NBP w Gdańsku, pn. „Dlaczego banknoty świecą?”, dot. polskiego złotego i na jakie elementy zwracać uwagę na banknocie, by mieć pewność, że nie mamy do czynienia z falsyfikatem.
  • 15.06.2019 - CEB miało swoje stoisko na Pikniku Seniora w Parku św. Barbary.