W IV kwartale 2019 roku z inicjatywy Centrum Edukacji Bezpieczeństwa nasi uczniowie napisali broszurę "Poradnik Szachisty". Link do tej informacji można znaleźć na naszej stronie: https://zso5.edu.gdansk.pl/pl/page/ceb/wydarzenia-w-ceb/poradnik-szachisty-broszura-stworzona-przez-uczniow-iv-lo

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przygotowało ankietę do broszury PRZED i PO jej przeczytaniu. Nasze wsparcie w dystrybucji broszur wśród młodzieży licealnej przeprowadziliśmy na zajęciach WOSu i EDB w dn. 15.09.2021r. w klasach pierwszych oraz w klasie 2A. Temat lekcji brzmiał: Społecznie odpowiedzialni - Szach-Mat. Podczas zajęć nauczyciel WOSu i pracownik Centrum Edukacji Bezpieczeństwa omawiał z uczniami treści Poradnika, a także młodzież wypełniła obie ankiety online.