W dniu 14.11.2019r. w ramach zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa z p. Joanną Warnke klasa 1A4 mogła w praktyce sprawdzić swoją wiedzę wyniesioną z lekcji. W Sali Zdrowotnej Centrum Edukacji Bezpieczeństwa przy użyciu fantomów młodzież przeprowadzała RKO.