W dniach 18 i 19 maja 2022r. oddelegowani uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Centrum Edukacji Bezpieczeństwa (CEB) wzięli udział w konferencji „Szkoła zrównoważonego rozwoju” w Europejskim Centrum Solidarności.

Organizatorem konferencji była Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz oraz zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Monika Chabior. Wydarzenie szkolne kierowane było do uczniów, nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Tematem spotkania była „szkoła zrównoważonego rozwoju”. W ramach warsztatów zostały wypracowane odpowiedzi na ważne pytania:

· Edukacja ekologiczna - jak zorganizować współpracę społeczności szkolnych z instytucjami i organizacjami, aby środowisko szkolne było miejscem inspiracji, odpowiedzialności i świadomości klimatycznej?

· Rzecznik praw ucznia - czego oczekujemy od rzecznika i jak zorganizować prace i współpracę na rzecz praw uczniów i uczennic?

· Samorządność szkolna - jak wzmocnić samorządy szkolne?

· Spółdzielnie uczniowskie i inne działania oddolne uczniów i uczennic?

W dniu 18.05.2022 nasi liderzy mediacji z kl. 3D4, Dawid B., Daniil H. i Olivier J. zaprezentowali tajniki mediacji rówieśniczej. Kolejnego dnia konferencji, tj. 19.05.2022r. reprezentanci klasy 1B, Przemysław J., Ewa R., Oliwia S. i Otylia G. reprezentowali naszą szkołę na panelu EKO-SZKOŁA. Podczas warsztatów Przemysław J. zaprezentował obszary, których dotyczyła ekologiczna ankieta w 4LO, a także wnioski i rekomendacje, jakie zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań i analiz.

CEB przeprowadziło badanie ankietowe w formie elektronicznej (CAWI). W dniach 9-13 maja 2022r. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi 4LO otrzymali link do anonimowego badania. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ekologiczny sposób, tzn. w formie online, by nie generować zużycia dużych ilości papieru. W ankiecie uwzględniono 8 obszarów, wg. badania ECO-Schools: energia, śmieci, gospodarka odpadami, woda, transport, zdrowy styl życia, bioróżnorodność i teren szkoły. W badaniu udział wzięło n = 337 osób, z czego n = 279 uczniów i n = 58 pracowników szkoły.

Pozyskane opinie są dla nas cenne, gdyż dzięki uzyskanym danym możliwa jest realizacja nie tylko nowatorskiego narzędzia służącego do upowszechniania wiedzy z zakresu edukacji globalnej, ale możliwe będzie także zaproponowanie zmian w programach szkoły, tj. na których zagadnieniach należy skupić się i jakie dane należy wykorzystać na etapie monitorowania i oceny.