W CEB są prowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego.

W ich takcie, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu edukacyjnego (fantomów, desek ratowniczych itd.), przekazywana jest wiedza dotycząca ratownictwa medycznego. Słuchacze przechodzą praktyczny instruktaż pierwszej pomocy, wyrabiana jest znajomość prawidłowych zachowań i reakcji w najczęściej występujących zdarzeniach.