W dniu 9.06.2021r., w ramach zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa z p. Sławomirem Sieradzkim klasa 1B mogła w praktyce sprawdzić swoją wiedzę wyniesioną z lekcji. Młodzież ćwiczyła zastosowanie pierwszej pomocy, użycie defibrylatora AED oraz reakcję w momencie zadławienia się w nietypowych warunkach, bo pod gołym niebem, a nie tak, jak zwykle - w Sali CEB. W reżimie sanitarnym, to dobra opcja, tym bardziej, że pogoda dopisała.