Jesteśmy bardzo dumni z drużyny ZSO nr 5, w składzie: Maja Rzeczkowska i Julia Markowska z klasy 3A4 oraz Julia Litwiniuk z klasy 2A, która zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy GIM-MED 2021.

Działania związane z V Mistrzostwami Pierwszej Pomocy GIM-MED 2021 koordynowało Centrum Edukacji Bezpieczeństwa/ZSO5. Celem mistrzostw było propagowanie idei udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia utraty zdrowia i życia, rozwijanie empatii w stosunku do osób potrzebujących pomocy, a także nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji stresowej.

Z naszej szkoły zgłosiliśmy dwie 3-osobowe drużyny, które pod czujnym okiem nauczyciela organizacji ochrony zdrowia i medycznych czynności ratunkowych p. Przemysława Kożana oraz Centrum Edukacji Bezpieczeństwa uczestniczyły w prelekcjach online, które trwały od 27 września 2021r. do 7 października. W tym czasie odbyło się 14 webinariów ze specjalistami – ratownikami medycznymi, lekarzem toksykologiem oraz dyrektorem PORDu.  Następnie drużyny nagrały dowolny film na temat udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, a CEB przesłało oba filmy do Organizatorów (do 8.10). Jury oceniało filmy pod kątem merytorycznym i artystycznym.

W kategorii szkół ponadpodstawowych drużyna Mai, Julii i Julii zakwalifikowała się jako jedna z trzech, obok drużyn z X LO i GLO, do drugiego etapu mistrzostw.

W dniu 13 października 2021 roku w siedzibie Gdańskiej Szkoły Podstawowej przy ul. Małomiejskiej 58 dziewczyny tworząc drużynę ratowniczą odegrały scenki (pozoracje) obejmujące zakresem: utratę przytomności, zatrzymania krążenia, napadu drgawek, krwotoki i krwawienia.

Finalnie drużyna ZSO nr 5 okazała się najlepsza podczas Mistrzostw GIM-MED 2021, zdobyła I miejsce oraz ciężko wypracowany i zasłużony puchar.