W dn. 11.02.2019 r. oraz 28.02.2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku zostało zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników szkoły. W Sali Zdrowotnej Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” przybliżyło takie zagadnienia, jak:

·         bezpieczeństwo własne i uczniów,

·         rozmowa z osobą poszkodowaną,

·         wzywanie pomocy,

·         omdlenia, utrata przytomności, pozycja bezpieczna,

·         podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja,

·         praktyka z użyciem fantomów i AED.

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo interesujący sposób, łącząc teorię z praktyką. Instruktaż wzbogacony został przykładami z życia wziętymi. Dzięki temu słuchacze z jeszcze większym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Jesteśmy przekonani, że wyniesiona wiedza będzie nie tylko użyteczna w sytuacjach zagrażających życiu, ale przyczyni się do jego ratowania.