Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszego liceum , a zwłaszcza tych z zacięciem do malowania, rysowania i projektowania graficznego, aby wzięli udział w konkursie na przygotowanie  

Logo  dla projektu  „Art Rallies Together Internationally with Students and Teachers”(A.R.T.I.S.T) 

Celem konkursu jest: 

  • rozwijanie umiejętności manualnych, 
  • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, 
  • kształtowanie wizerunku uczestników projektu „ A.R.T.I.S.T”, 
  • upowszechnianie projektu europejskiego Erasmus+  

 

Propozycja Logo powinna: 

  • zawierać informację w języku angielskim o krajach uczestniczących w projekcie: (Poland, Turkey, Spain, Croatia, Italy, Sweden) Z Polski są dwie szkoły: z Gliwic – koordynator całego projektu i nasza szkoła z Gdańska. 
  • posiadać nazwę projektu “Art Rallies Together Internationally with Students and Teachers” lub jego skrót „ A.R.T.I.S.T” 
  • zawierać logo Erasmus+ 
  • zostać przesłana w formacie jpg na adres: b.walas@zso5.edu.gdansk.pl 
  • zostać wykonana w grafice wektorowej, może być w kolorze lub czarno – biała, w wersji poziomej lub pionowej. 

 

Termin nadsyłania prac: 15 października 2021r.