Oto lista uczniów, którzy zakwalifikowali się na mobilność do Leon w Hiszpanii, w dniach 15-22maja 2022r. z projektem E+ "A.R.T.I.S.T":
  1. Wiktoria Zielińska z klasy 1D
  2. Wiktoria Głogowska z klasy 1D
  3. Damian Kaczmarek z klasy 3C4  z klasy 2C
  4. Oliwier Makuch z klasy 1C
Uczniowie wyjeżdżają pod opieką Pani Beaty Walas i Pani Marzeny Drywy.