W dniach 26-30 lipca 2021r. w naszej szkole  miało miejsce spotkanie  partnerów I projektu  Erasmus+ "Social Values STEM from European Heritage" (Jest to tzw. pierwszy z trzech projektów unijnych w IV LO). Było to wydarzenie dla nauczycieli, zaplanowane w kalendarzu spotkań jako C5 Short-term joint staff training events.  Nauczyciele   biorący udział  w tym spotkaniu reprezentowali 6 krajów ( Rumunię Włochy, Węgry, Turcję, Portugalię i Polskę). Z naszego Liceum osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację wizyty to: Pani Dyrektor Beata Czaja, Pan Wicedyrektor Paweł Pagieła, Pani Beata Staszyńska - Hansen, Pani Joanna Łaszcz, Pani Marzena Drywa, Pani Elżbieta Maj, Pani Beata Walas, Pan Onno Hansen - Staszyński, Pan Paweł Zalewski. Celem spotkania była realizacja kolejnych prac projektowych przygotowujących przyszłe mobilności uczniów i nauczycieli. Oto fotorelacja z wizyty partnerów projektu.