Uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi oraz stosowaniem języka angielskiego w praktyce, proszeni są o zgłaszanie się do współpracy w ramach szkolnego projektu Erasmus+ „SV STEM EH”. 

W styczniu 2022 r.  jest zaplanowany wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Budapesztu na Węgrzech na spotkanie projektowe C2.  

W środę  zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do sali 205 na 7 godzinie lekcyjnej. 

Zespół E+ SV STEM EH w ZSO 5