W dniach 16-22 stycznia 2022r. 6 uczniów z naszego liceum weźmie udział  w mobilności do Budapesztu  na Węgrzech do szkoły partnerskiej projektu Erasmus+ „Social Values STEM from European Heritage”. 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się  do tej wymiany międzyszkolnej to:  

Maja Szczepańska z klasy 2A 

Klaudia Banasiak z klasy 2B 

Wiktoria Osielska z klasy 2B 

 Daniil Horielov z klasy 3D4 

Jakub Jeżewski z klasy 3E4  

Kamil  Krasiński z klasy 3E4 

Uczniom będą towarzyszyły 2 nauczycielki: pani Marzena Drywa i pani Beata Walas.