Egzamin maturalny 2022 - harmonogram, komunikaty i informacje o przebiegu.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
Materiały dodatkowe dla maturzystów:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/

Informuję absolwentów naszego liceum, chcących zdawać ponownie, że druki deklaracji maturalnych są niedostępne w szkole, należy je samodzielnie wydrukować  i z wypełnionymi przyjść do sekretariatu uczniowskiego