Egzamin maturalny 2021 - harmonogram, komunikaty i informacje o przebiegu.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/
Materiały dodatkowe dla maturzystów:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/