ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - kalendarz szkolny

 1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego         02.09.2019 r.
 2. Termin zakończenia roku szkolnego         26.06.2020 r.
 3. Termin zakończenia klas III LO                 24.04.2020 r.

Terminy ferii i dni wolnych:

 1. zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
 2. ferie zimowe 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.
 3. wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

 Święta kościelne i państwowe:

 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2019 r. (piatek)
 2. Święto Niepodległości - 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
 4. Święto Pracy - 01 maja 2020 r. (piątek)
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 03 maja 2020 r. (niedziela)
 6. Boże Ciało- 11 czerwca 2020 r. (czwartek)

 Dzień Edukacji Narodowej: 14.10.2019 r. – poniedziałek

Uroczystości szkolne:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019 r. godz.900
 2. ślubowanie I klas mundurowych IV LO – 27.09.2019r. (piątek)
 3. dzień otwarty LO – marzec 2020 i maj 2020r.
 4. zakończenie roku szkolnego dla klas III LO – 24.04.2020 r.
 5. zakończenie roku szkolnego dla klas I-II LO -26.06.2020 r.

Wspólnie obchodzone święta:

 1. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019 r.
 2. Gala Talentów – 31.01.2020r.
 3. Dzień Dziecka/Dzień Sportu – CZERWIEC 2020r. (SU)

 Imprezy szkolne:

studniówka - 31.01.2020r.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Termin egzaminu maturalnego:

Egzamin pisemny – 04/05/06 maja 2020 r. (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA)

Trwają do 22.05.2020r.

Termin egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Egzamin pisemny – 25.08.2020r.

Egzamin ustny – 24-25.08.2020r.

   ZADANIA WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE

    I półrocze 10.01.2020        

   II półrocze 26.06.2020 Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 22-24.06.2020 r.

   Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2020 r. - do 31 sierpnia

   Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nie klasyfikowaniach za I półrocze i przewidywanych ocenach końcowo rocznych:

   • na 2 tyg. przed RP - 04.12 .2019r. do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE
   • na 2 tyg. przed RP – 27.03.2020r. do godz.14.00 - informacja dla rodziców na GPE dla klas III LO
   • na 2 tyg. przed RP – 02.06.2020r. do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE

   Wystawianie ocen:

   • za I półrocze do – 18.12.2019 r. do godz. 14.00
   • za cały rok szkolny w kl. III LO do 16.04.2020 r. do godz. 10.00
   • pozostałe klasy LO do 18.06.2020 r. do godz. 14.00