ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - kalendarz szkolny
 2. Termin rozpoczęcia roku szkolnego 09.2020 r.
 3. Termin zakończenia roku szkolnego 06.2021 r.
 4. Termin zakończenia klas III LO 04.2021 r.

Terminy ferii i dni wolnych:

 1. zimowa przerwa świąteczna   23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
 2. ferie zimowe   01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.
 3. wiosenna przerwa świąteczna   01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

IV LO

1.

02.11.2020 – Dzień Zaduszny

2

22.12.2020 – spotkania wigilijne

3

11.03.2021 – rada szkoleniowa wyjazdowa

4

12..03.2021 - rada szkoleniowa wyjazdowa

5.

30.04.2021- zakończenie klas III LO

6.

04.05.2021 r. - egzamin maturalny

7.

05.05.2021 r.– egzamin maturalny

8.

06.05. 2021 r.– egzamin maturalny

9.

04.06.2021 – dzień wolny po Bożym Ciele

10.

 

 

Święta kościelne i państwowe:

 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2020 r. (niedziela)
 2. Święto Niepodległości - 11 listopada 2020 r. (środa)
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2021 r. (środa)
 4. Święto Pracy - 01 maja 2021 r. (sobota)
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 03 maja 2021 r. (poniedziałek)
 6. Boże Ciało- 03 czerwca 2021 r. (czwartek)

 

Dzień Edukacji Narodowej:

14.10.2020 r. – środa

 

Uroczystości szkolne:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020 r. godz.9 oraz 10 (dwie tury)
 2. ślubowanie I klas mundurowych IV LO – ?
 3. dzień otwarty LO – marzec 2020 i maj 2020r.
 4. zakończenie roku szkolnego dla klas III LO – 30.04.2021 r.
 5. zakończenie roku szkolnego dla klas I-II LO -25.06.2020 r.

Wspólnie obchodzone święta:

 1. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 r.
 2. Dzień Dziecka/Dzień Sportu – CZERWIEC 2020r. (SU)

 

Imprezy szkolne:

 1. studniówka -  styczeń 2021r.

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

wg harmonogramu www.kuratorium.gda.pl i olimpiady przedmiotowe www.men.gov.pl

 

 1. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Egzamin poprawkowy 2019/2020 – 08 września 2019r.

 1. Termin egzaminu maturalnego 2020/2021:

Egzamin pisemny – 04/05/06. 2021 r. (WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

Trwają do 20.05.2021r.

Egzamin ustny – 07.05-20.05.2021

 1. Termin egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

czerwiec 2021r.

 1. Składanie przez uczniów deklaracji maturalnych:

deklaracja wstępna – 30.09.2020r.

deklaracja ostateczna – 08.02.2021r.

 1. Powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów: LO  – zgodnie z harmonogramem OKE
 2. Terminy związane z próbnymi egzaminami maturalnymi:

LO – wg ustaleń danego nauczyciela przedmiotu

Próbny egzamin maturalny – listopad 2020 r.

Do ustalenia- Potwierdzenie z OPERON-u                                Sprawdziany wiedzy w kl. II marzec 2021 r.

 

 1. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE

 

 1. I półrocze 01.2020     II półrocze 25.06.2020
 2. Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 22-24.06.2020 r.
 3. Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2021 r. - do 31 sierpnia
 4. Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nie klasyfikowaniach za I półrocze i przewidywanych ocenach końcowo rocznych:
  1. na 2 tyg. przed RP - 12 .2020r. do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE
  2. na 2 tyg. przed RP – 04.2021r. do godz.14.00 - informacja dla rodziców na GPE dla klas III LO
  3. na 2 tyg. przed RP – 06.2021r. do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE
 5. Wystawianie ocen:
  1. za I półrocze do – 12.2020 r. do godz. 14.00
  2. za cały rok szkolny w kl. III LO do 04.2020 r. do godz. 10.00
  3. pozostałe klasy LO do 06.2021 r. do godz. 14.00

 

  4. POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH HARMONOGRAM

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

 

27.08.2019 r.

0900

Rada organizacyjna, przygotowująca rok szkolny 2020/2021

 

14.09.2019 r.

1300

Rada szkoleniowa

 

15.10.2020 r.

1300

Rada szkoleniowa

 

05.01.2021 r.

1300

Klasy I-III LO - rada klasyfikacyjna za I półrocze

 

14.01.2020 r.

1300

Rada plenarna – podsumowanie I półrocza

 

11-12.03.2021

 

Rada pedagogiczna szkoleniowa .

 

15.04.2021 r.

1400

Rada pedagogiczna ws. omówienia zagrożeń klas III LO

 

26.04.2021 r.

1400

Rada klasyfikacyjna klas III LO

 

10.06.2021

14.00

Rada pedagogiczna ws. omówienia zagrożeń klas I - II LO

 

22.06.2021 r.

1300

klasy I-II LO - rada klasyfikacyjna

 

25.06.2020 r.

900

Rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021

1300

klasy I-II LO - rada klasyfikacyjna

Dodatkowe spotkania zgodnie z potrzebami.

 

 1. ZEBRANIA Z RODZICAMI - TERMINY KONSULTACJI i ZEBRAŃ DLA RODZICÓW

DATA

GODZINA

RODZAJ SPOTKANIA

10.09.2020 r.

 

 

18.00

TEAMS

 

Klasy I - WYWIADÓWKA spotkanie informacyjne z p. Dyrektor Czają (I LO) i wychowawcami

Klasy II - WYWIADÓWKA spotkanie informacyjne z p. Dyrektor Zubrzycką i wychowawcami

Klasy III - WYWIADÓWKA spotkanie informacyjne z p. Dyrektorem Pagiełą (szkolenie nt. procedury egzaminu maturalnego) i wychowawcami

22.10.2020r.

18.00

WYWIADÓWKA

10.12.2020r.

18.00

WYWIADÓWKA - informacja o zagrożeniach oceną ndst i nkl

04.03.2021 r.

18.00

WYWIADÓWKA

15.04.2021

18.00  

WYWIADÓWKA dla rodziców uczniów klas III LO – informacja o zagrożeniach ndst i nkl

10.06.2021r.

18.00

WYWIADÓWKA – dot. przewidywanych ocen rocznych