ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO - kalendarz szkolny

 1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2021
 2. Termin zakończenia roku szkolnego 24.06.2022
 3. Termin zakończenia klas III LO 29.04.2022

Terminy ferii i dni wolnych:

 1. zimowa przerwa świąteczna   23.12.2021– 31.12.2021
 2. ferie zimowe   14.02.2022 – 27.02.2022
 3. wiosenna przerwa świąteczna   14.04.2022 – 19.04.2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

IV LO

1.

13.10.2021 – Ślubowanie klas I, obchody 75-lecia szkoły

2

15.10.2021 – rada szkoleniowa

3

12.11.2021 – dzień wolny

4

21.03.2022 - rada szkoleniowa

5.

02.05.2021- dzień wolny

6.

04.05.2022- egzamin maturalny

7.

05.05.2022– egzamin maturalny

8.

06.05.2022– egzamin maturalny

9.

09.05.2022 – dzień wolny po Bożym Ciele

10.

17.06.2022 -  dzień wolny po Bożym Ciele

 

Święta kościelne i państwowe:

 1. Święto Zmarłych – 01 listopada 2021 (poniedziałek)
 2. Święto Niepodległości - 11 listopada 2021 (czwartek)
 3. Trzech Króli- 06 stycznia 2022 (czwartek)
 4. Święto Pracy - 01 maja 2022 (niedziela)
 5. Święto Konstytucji 3-go maja- 03 maja 2022 (wtorek)
 6. Boże Ciało- 16 czerwca 2022 (czwartek)

 

Dzień Edukacji Narodowej:

14.10.2021 – czwartek

 

Uroczystości szkolne:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 o 10.00 
 2. ślubowanie I klas mundurowych IV LO – 13.10.2021
 3. dzień otwarty LO – marzec i maj 2022
 4. zakończenie roku szkolnego dla klas III LO 3– 29.04.2022
 5. zakończenie roku szkolnego dla klas I-III LO 4 -24.06.2022

Wspólnie obchodzone święta:

 1. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022
 2. Dzień Dziecka/Dzień Sportu – CZERWIEC 2022 (SU)

 

Imprezy szkolne:

 1. studniówka -  29.01.2022 lub 05.02.2022

 

Konkursy przedmiotowe i inne:

wg harmonogramu www.kuratorium.gda.pl i olimpiady przedmiotowe www.men.gov.pl

Termin egzaminu maturalnego 2021/2022:

  Egzamin pisemny – 04/05/06.2022 (ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK)

  Trwają do 23.05.2022

  Egzamin ustny – 18.05-20.05.2022

  Termin egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

  01 - 15.06.2022

  Termin egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  sierpień 2022

  1. Składanie przez uczniów deklaracji maturalnych:

  deklaracja wstępna – 30.09.2021

  deklaracja ostateczna – 07.02.2022

  1. Powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów: LO  – zgodnie z harmonogramem OKE
  2. Terminy związane z próbnymi egzaminami maturalnymi:

  LO – wg ustaleń danego nauczyciela przedmiotu

  Próbny egzamin maturalny – listopad 2021

  Do ustalenia- Potwierdzenie z OPERON-u                                Sprawdziany wiedzy w kl. II - wrzesień 2021

  ZADANIA WYNIKAJĄCE Z SYSTEMU OCENIANIA W SZKOLE

  I półrocze 07.01.2022    II półrocze 24.06.2022

  Termin egzaminów klasyfikacyjnych: nie później niż do 20-23.06.2022

  Terminy egzaminów poprawkowych: ostatni tydzień sierpnia 2022 - do 31 sierpnia

  Termin informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nie klasyfikowaniach za I półrocze i przewidywanych ocenach końcowo rocznych:

  na 2 tyg. przed RP - 01.12.2021 do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE

  na 2 tyg. przed RP – 29.03.2022 do godz.14.00 - informacja dla rodziców na GPE dla klas III LO

  na 2 tyg. przed RP – 31.05.2022 do godz.14.00 – informacja dla rodziców na GPE

  Wystawianie ocen:

  za I półrocze do – 14.12.2021 do godz. 14.00

  za cały rok szkolny w kl. III LO do 12.04.2022 do godz. 14.00

  pozostałe klasy LO do 14.06.2022 do godz. 14.00