W roku szkolnym 2017/2018 IV LO przystąpiło do projektu: „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego BEZPIECZNA+.

W ramach projektu odbyły się:

09.2017r. przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu i realizowanego w szkole Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego w postaci gazetki na parterze Szkoły oraz informacje na stronie internetowej oraz facebooku,

5.10.2017r. Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, w którym odbyły się: spotkanie Edukatora z uczniami klas 1C, 2B, 2C, 2D w auli szkoły (prelekcja na temat bezpieczeństwa w sieci), zajęcia warsztatowe na temat cyberbezpieczećstwa w klasach 1A,1B, 1D spotkanie Edukatora z nauczycielami w ramach Rady Pedagogicznej,

21-22.09.2017r. udział nauczyciela informatyki w szkoleniu, które umożliwiło mu uzyskanie tytułu Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

14 grudnia 2017 odbyły się spotkania z rodzicami na których zostali oni zapoznani z celami projektu oraz filmem dotyczącym zagrożeń, cyberbezpieczeństwa oraz informacjami gdzie można znaleźć pomoc,

Na przełomie lutego i marca 2018 odbył się szkolny konkurs „Promujemy bezpieczne zachowania w Internecie”
W konkursie udział wzięło 36 osób z LO i 4 osoby z Gimnazjum.

 Ogółem w projekcie wzięło udział:
36 nauczycieli
157 uczniów
147 rodziców