Pierwszy projekt zatytułowany "STEM in the LIFE"”(Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka w naszym życiu”) jest projektem KA229promującym nauki ścisłe, nowe technologie, inżynierię, matematykę oraz kwestie robotyki, kodowania, druk 3D. Podczas 2 - letniej współpracy powstanie zespół 6 szkół: z Turcji (Karaman), Rumunii(Bukareszt),Macedonii Północnej (Scopje), Polski i dwie szkoły z Hiszpanii (Valdemoro i Alcorcon), z których jedna będzie koordynatorem całego projektu.

Drugi projekt to: „Take care of yourself” („Dbaj o siebie”)- Współpraca szkół (KA229) , w którym nasze ZSO 5,IV LO z OMS im. Marynarzy WOP przez 2 lata będzie koordynatorem zespołu 6 szkół z : Niemiec (Karlsruhe), Portugalii (Penafiel) , Węgier (Veszto), dwóch szkół z Turcji (Toroslar i Karaman) i z Polski(Gdańsk). Jest to projekt o zdrowym odżywianiu, kuchni molekularnej i o zapobieganiu otyłości, oraz promowaniu aktywnego trybu życia, a także o korzystaniu z nowych technologii i uczeniu się odpowiedzialności i empatii.

Trzeci projekt, dwuletni, to również Współpraca szkół KA229 „Let's embrace your future!” („Zadbajmy o twoją przyszłość”)o zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym, prześladowaniuuczniów przez rówieśników i o tym jak uczyć się tolerancji poprzez poznanie ludzi z innych kręgów kulturowych .Jest to także projekt o prowadzeniuatrakcyjnych zajęć szkolnych z użyciem serwisów internetowych Web 2.0 iróżnych gier, pozostając jednocześnie bezpiecznym w Internecie. Koordynatorem projektu jest partner z Włoch, który będzie czuwał nad właściwą współpracą szkół z Turcji, Portugalii, Polski, Rumunii i Grecji.

Czwarty projekt to Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2.Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201). Tytuł projektu: ”Don't Quit Your Future” (Nie rezygnuj z przyszłości”) jest zachętą do nauki, do samorozwoju, do korzystania z planowania swojej kariery zawodowej i do radzenia sobie z problemami szkolnymi. Na zakończenie tego projektu zaplanowane jest wspólne napisanie książki: „Steps to be taken to prevent early school leaving” (Kroki , które należy podjąć, aby zapobiec rezygnacji ze szkoły).Koordynatorem projektu jest szkoła z Grecji, a kraje partnerskie to Portugalia, Polska, Bułgaria, Rumunia i Turcja. Razem 6 szkół.

Przygotowanie: Beata Walas