ZSO nr 5 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP jest jedną z 6 szkół partnerskich w 2-letnim (01.09.2019 - 31.08.2021) projekcie Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne. Współpraca Szkół (KA229).

Szkoły uczestniczące w projekcie " Social Values STEM from European Heritage" pochodzą z: Rumunii (Craiova), Portugalii (Paredes), Polski (Gdańsk), Węgier (Budapeszt), Włoch (Termoli) i Turcji (Denizli). Koordynatorem projektu jest szkoła z Rumunii.

Celem projektu jest promowanie społecznych, ekonomicznych i edukacyjnych wartości dziedzictwa kulturowego Unii Europejskiej poprzez działania realizowane w narodowych i międzynarodowych zespołach podczas spotkań rzeczywistych i wirtualnych.

Kolejne cele projektu SV-STEM-EH to:

  • interdyscyplinarna współpraca w ramach projektu STEM jako odpowiedź na problem braku motywacji do nauki przedmiotów ścisłych , a głównie matematyki.
  • rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych w powiązaniu z wykorzystaniem technologii informatycznych.
  • wsparcie uczniów i nauczycieli w nauce i w rozwoju umiejętności językowych z języka angielskiego.
  • wsparcie efektywnych i innowacyjnych metod nauczania, które przyczynią się do osobistego i zawodowego rozwoju nauczycieli zaangażowanych w ten unijny projekt.
  • promowanie takich wartości jak: tolerancja, równość praw , poszanowanie różnorodności i społeczne włączenie.

W ramach rezultatów przewidujemy:

  • większą motywację uczniów do nauki przedmiotów ścisłych, a głównie matematyki z wykorzystaniem nowych technologii oraz poprawienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
  • wzięcie bezpośredniego udziału przez 18 uczniów i 9 nauczycieli , w tym dyrekcji szkoły, w 6 wymianach międzynarodowych, poszerzając swoje horyzonty w dziedzinie kultury, nauki i sztuki krajów partnerskich objętych projektem STEM. Pozostałe grono uczniów i nauczycieli będzie uczestniczyć w projekcie w sposób pośredni.
  • wypracowanie w wersji elektronicznej 3 broszur po każdym z 3 modułów: 1: Matematyki, 2: Technologii i Inżynierii, 3: Nauk Ścisłych.
  • wzbogacenie przez nauczycieli doświadczenia metodycznego w nauczaniu przedmiotów ścisłych i języka angielskiego z wykorzystaniem nowych technologii  oraz zdobycie umiejętności przydatnych w zarządzaniu przyszłymi projektami unijnymi, m.in. Erasmus + Akcja KA229 - współpraca szkół.
  • promowanie naszej szkoły i wartości edukacyjnych poprzez współpracę z lokalnymi partnerami (władzami miasta, uniwersytetem, prasą) tym bardziej, że jest to pierwszy, tego typu, 2-letni projekt unijny w naszej szkole.

Terminarz spotkań szkół partnerskich:

XI 2019 - spotkanie 24 nauczycieli (po 4 z każdej szkoły) w Portugalii

III 2020- spotkanie 12 nauczycieli i 36 uczniów (po 2 nauczycieli i 6 uczniów z każdej szkoły) we Włoszech

V 2020 - spotkanie 18 nauczycieli (po 3 z każdej szkoły) w Polsce

XI 2020- spotkanie12 nauczycieli i 36 uczniów (po 2 nauczycieli i 6 uczniów z każdej szkoły) na Węgrzech

III 2021- spotkanie 18 nauczycieli (po 3 z każdej szkoły) w Turcji

V 2021 spotkanie12 nauczycieli i 36 uczniów (po 2 nauczycieli i 6 uczniów z każdej szkoły) w Rumunii.

Szkolny koordynator projektu SV-STEM-EH: Beata Walas

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA