IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP jest szkołą partnerską w 4 wnioskach aplikacyjnych programu unijnego Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2. (Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk). Partnerstwa Strategiczne. Współpraca Szkół (KA229).

Projekty te mają wzmacniać pozyskiwanie wiedzy i umiejętności w kontekście współpracy międzynarodowej szkół, ale także podnosić jakość kształcenia i promować takie wspólne wartości jak: wolność, tolerancja, niedyskryminacja i włączenie społeczne.

1.Tytuł projektu : "Developing Entrepreneurial Skills For Students" Projekt o rozwijaniu przedsiębiorczości wśród młodzieży w kontekście ich przyszłej ścieżki zawodowej.

Czas trwania: 2 lat a (01.09.2019 -31.08.2021)

Szkoły z: Hiszpanii -Viladecans Barcelona (koordynator),Włoch -Palma di Montechiaro na Sycylii, Turcji - Rize, Rumunii - Constatnta i Polski (Gdańsk)

2.Tytuł pojektu: " HELP:HEar-Listen-Practice" Projekt o społecznym włączeniu.

Czas trwania: 2 lata (01.11.2019-31.10.2021)

Szkoły z : Turcji (Ankara) -koordynator, Litwy (Kłajpeda) i Polski (Gdańsk)

3.Tytuł projektu: "Today's failure tomorrow's success" Projekt o przekuwaniu porażki w sukces i o tym jak być pozytywnie zakręconym.

Czas trwania: 2 lata (01.09.2019 - 31.08.20121)

Szkoły z: Turcji (Istambuł) -koordynator, Grecji (Seres), Włoch (Neapol), Portugalia (Benedita) i Polska (Gdańsk)

4.Tytuł projektu: " Social Values STEM from European Heritage" Projekt dotyczy rozwijania zainteresowania naukami ścisłymi w powiązaniu z nauką języka angielskiego oraz stosowaniem nowych technologii :))

Czas trwania: 2 lata (01.09.2019 - 31.08.20121)

Szkoły z: Rumunii (Craiova) -kordynator, Portugalii (Paredes), Polski (Gdańsk), Węgier (Budapeszt), Włoch (Termoli), Turcji (Denizli).

Wyniki konkursu zostaną podane pod koniec sierpnia 2019r.

Szkolny koordynator projektów: Beata Walas