Nasi uczniowie wykonali piękne świąteczne kartki z życzenia w języku angielskim. 
Przesyłamy te życzenia dalej do partnerów projektu Erasmus + " SV STEM EH" do
Rumunii, Turcji, Portugalii, Włoch i na Węgry.