Przez  cały rok szkolny 2018/2019  nasza szkoła będzie uczestnikiem projektu eTwinning "Today's failure tomorrow's success ("Dziś porażka, jutro sukces") W projekcie są szkoły z Turcji, Portugalii, Włoch,Ukrainy, Jordanii i Polski.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom rozwijanie ich zainteresowań , wzmacnianie kreatywności i wzbudzanie przekonania , że co dzisiaj wydaje się trudne, jutro jest łatwe. Osiągając te cele uczestnicy projektu będą mogli  pokazać swoje  umiejętności w posługiwaniu się nowymi technologiami oraz będą mieli okazję do podszlifowania języka angielskiego.

Dotychczasowe działania to:

1.Autoprezentacja nauczycieli i uczniów zaangażowanych w projekt

2 Udział w  akcji "Tydzień kodowania" ( Code week) w dniach 7-11 października 2019 

Przed nami kolejne wyzwania:

1: Przygotowanie krótkiego filmu (3-5 min) przedstawiającego nasze miasto

2.ZSO 5 IV LO z OMS im. Marynarzy WOP w Gdańsku na elektronicznym plakacie .

2. Konkurs na logo projektu.

Opiekun projektu: Beata Walas