Zapraszamy do zapoznania się ze Społecznością IV LO z OMS szczegóły w zakładce O NAS

 

Dokumenty składane z podaniem z systemu rekrutacji (z podpisami własnoręcznymi rodziców i opiekuna)

Tutaj można przejść do zakładki - Rekrutacja elektroniczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało Nowy harmonogram rekrutacji do szkol ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych link poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oswiaty:

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021/

Informacje dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem w bursie

https://www.bursa.gda.pl/

Poniżej lista osób przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021