Zasady i kryteria oceny potencjału motorycznego kandydatek

do I klasy IV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

w Gdańsku – rok szkolny 2023/2024.

Informacje o terminach:
02.06.2023 godzina 13.00 dziewczęta i 15.00 chłopcy
12.06.2023 godzina 13.00 dziewczęta i 15.00 chłopcy