Klasy zarządzania bezpieczeństwem celne istnieją od 1 wrzesnia 2016 roku na mocy porozumienia podpisanego przez Dyrektora ZSO nr 5 w Gdańsku, p. Elżbietą Januszewską oraz p.o. Dyrektora Izby Celnej w Gdyni, p. Beatą Kosk. Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Wiceprezydenta Miasta Gdańska, p. Piotra Kowalczuka, a także przedstawicieli społeczności uczniowiskiej.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, uczniowie realizują program nauczania liceum ogólnokształcącego, poszerzony o treści z zakresu min.: ekonomii, prawa celnego, prawa podatkowego. Profil klasy doskonale wpisał się w zakres zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku, który to reformuje i łączy niejako Służbę Celną z organami administracji podatkowej.
Dla młodzieży jest to doskonała orientacja zawodowa i ciekawe doświadczenie wsparte zajęciami dodatkowymi ze specjalistami z Izby Celnej.

W dniu 02 marca 2017 roku o godz. 9.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku będzie miało miejsce uroczyste porozumienie związane z powołaniem do życia nowego profilu klas mundurowych. Klasa zarządzania bezpieczeństwem, której podstawą kształcenia będzie kreowanie postaw proeuropejskich, proobywatelskich i patriotycznych będzie pierwszą o takim kierunku na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego wśród Trójmiejskich szkół średnich.

Nowo powstająca klasa będzie objęta patronatem merytorycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Straży Ochrony Portu Gdańsk. Pieczę nad stroną służb mundurowych obejmie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nią w ramach podpisanego w 2008r. porozumienia. Tworzony profil to kolejna atrakcyjna propozycja skierowana do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi.

Uczniowie objęci kształceniem w klasie o profilu zarządzanie bezpieczeństwem obok zajęć w bloku

  • ogólnoprawnym obejmującym zagadnienia z ochrony osób i mienia, elementów prawa karnego, prawa wykroczeń.
  • będą objęci kształceniem praktycznym w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych.

 Ważnym elementem tego kształcenia będą zajęcia realizowane dla naszych uczniów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w formie wykładów i ćwiczeń. Zajęcia z pracownikami Straży Ochrony Portu Gdańsk będą przygotowywały do zdobywania w przyszłości uprawnień i certyfikatów zawodowych. Kształcenie w klasie zarządzania bezpieczeństwem ma na celu przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach wyższych w kierunkach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, pozwoli również po ukończeniu liceum na podjęcie pracy na stanowisku samodzielnego pracownika ochrony czy administratora bezpieczeństwem informatycznym i uzupełnianie wykształcenia w systemie szkolnictwa zaocznego.