Czy napisaliście już list do Świętego Mikołaja? O co poprosicie Mikołaja w tym roku? Prześlijcie kopię listu do biblioteki  na adres d.anuszewska@zso5.edu.gda.pl , n.goettel@zso5,edu.gdansk.pl  najciekawsze listy zostaną zamieszczone na facebooku i stronie internetowej szkoły.