W środę (23.10.109) uczniowie , którzy biorą udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Barbarą Piórkowską autorką książki „Szklanka na pająki”, która była pierwszą lekturą tegorocznego Maratonu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wielu szkół z Gdańska. Lista ról, funkcji i zawodów Barbary Piórkowskiej jest imponująca jest bowiem nie tylko pisarką, poetką, krytykiem literackim, performerką, aktywistką społeczną, uczestniczką i organizatorką inicjatyw artystyczno-społecznych, współtwórczynią spektakli poetyckich, dziennikarką, publicystką, trenerką twórczego pisania, współtwórczynią projektów pisarskich i edukacyjnych przedsięwzięć, nauczycielką i organizatorką Pracowni Kreacji Literackich i Blogów w Pałacu Młodzieży, przewodniczka spacerów literackich. O takich ludziach mówi się „człowiek orkiestra”

Pani Piórkowska opowiedziała o swoim pisarskim warsztacie, a następnie rozwinęła się ciekawa dyskusja dotycząca ‘Szklanki na pająki”. Pisarka zaprosiłam uczniów na spacery literackie, których jest przewodniczką.